Vitajte na stránke najväčšieho výrobcu záhradných doplnkov z umelého kameňa

Logo Maniga

ManigaAktuality › Logo Maniga

Od roku 2017 pôsobíme pod novým názvom a logom Maniga. Čo presne toto slovo znamená a aký význam majú použité grafické prvky?

Logo Maniga tvorí názov a kruhový reliéf v zelenej farbe.

Slovo Maniga vyjadruje starobylé označenie obce Malženice a pod ktorým bola obec Malženice známa v 13. storočí. V našej firme sme si vždy vážili tradíciu a naše korene. Preto sme sa rozhodli zdôrazniť našu úctu k predkom aj novou značkou spätou s históriou obce, v ktorej pôsobíme od našich začiatkov.

Slovo Maniga je v logu napísané originálnym moderným písmom čistých línií, ktoré odkazuje na produkty napĺňajúce očakávania našich súčasníkov a tiež budúcich generácií.

Súčasťou loga je aj zelený kruh s reliéfom. Zelenou farbou sme chceli zdôrazniť náš osobitný vzťah k prírode a ochrane životného prostredia. Pre nás nie je ochrana životného prostredia iba póza, ale životným postojom, ktorý sa snažíme vnášať aj do nášho podnikania.

A napokon samotný reliéf „vytesaný“ v kruhu zasa naznačuje našu kamenosochársku históriu a našu prácu s kameňom ako hlavným materiálom našich produktov. Pretváranie kameňa už od čias Michelangela bolo považované za ťažkú, namáhavú a zároveň tvorivú prácu. Rovnako aj my chceme zostať verný takémuto prístupu a poctivou prácou vkladať do kameňa krásu a úžitok.