Technické údaje pece

Technické údaje pece - nákresy

Rozmery s nosnej betónovej dosky:v-š-d, - 90 x 1080 x 1330 mm
Kompletný rozmer pece s doskou:v-š-d, - 670 x 1080 x 1330 mm
Vonkajší rozmer žiarobetónového jadra:v-š-d, - 470 x 600 x 1090 mm
Vnútorný rozmer žiarobetónového jadra:v-š-d, - 370 x 650 x 810 mm
Priemer komína:150mm
Hmotnosť nosnej dosky:146kg
Hmotnosť žiarobetónového jadra:245 kg
Hmotnosť komplet pece s doskou:545kg
Počet dielov žiarobetónového jadra:13
Množstvo dreva na rozkúrenie:5kg
Čas rozkúrenia:2hod v suchom naformátovanom stave
Zotrvačnosť akumulovaného tepla:10 -16 hod

Nákres č.1

Nákres č.2

Nákres č.3